Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

EXORIARE ALIQUIS NOSTRIS EX OSSIBUS ULTOR – OBY Z KOŚCI NASZYCH POWSTAŁ MŚCICIEL STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI był syntezą i krystalizacją wszystkiego, co było wzniosłe, świetne, dobre w naturze polskiej. Wojownik, dziejopis, orator, uczony, gospodarz na wszystkich polach swej działalności znakomity. W…

μολὼν λαβέ – molon labe! (gr.)

μολὼν λαβέ – molon labe! (gr.)

OBOWIĄZEK STANU MĘŻA I OJCA –  SZLACHETNA SZUKA OBRONY PRZYJDŹ I WEŹ (μολὼν λαβέ – molon labe) –  odpowiedź Leonidasa, gdy Kserkses I nakazał mu złożyć broń przed bitwą pod Termopilami PRAWO DO ŻYCIA jest podstawową wartością, z której wypływają inne.…

WANDEA 1793 – DLA BOGA I KRÓLA!

WANDEA 1793 – DLA BOGA I KRÓLA!

12 marca 1793r. doszło do zamieszek w Saint-Florent, co stanowiło początek powstania wandejskiego. Wandea była regionem Francji zamieszkiwanym głównie przez ludność o tradycyjnych poglądach. W 1789 r. Zgromadzenie Narodowe skonfiskowało dobra kościelne, które na tym terytorium służył głównie utrzymaniu szkół…