Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

Radomski Marsz dla Życia

– Chcemy pokazać ludziom zachwyt nad życiem! – mówi ks. Sławomir Adamczyk, Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej.

W Marszu udział wzięli również przedstawiciele Bractwa Kurkowego św. Sebastiana w Radomiu. – Marsz dla Życia to nie tylko manifestacja religijna w obronie świętości życia. To również „szturm modlitewny” do nieba – mówi Sławomir Adamiec (zob.: Radio Plus Radom).

W marszu, który z modlitwą Różańca przeszedł centralnym deptakiem miasta spod katedry do kościoła oo. Bernardynów, a potem przed figurę Maryi Matki życia, wzięli udział członkowie organizacji broniących życia, Członkowie Bractwa Kurkowego św. Sebastiana, Rycerze Kolumba, Duszpasterstwo Akademickie, osoby z Ruchu Światło-Życie, Młodzież Wszechpolska, duszpasterze, a także całe rodziny. W kościele oo. Bernardynów odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a potem sprawowana była Msza św. z podjęciem Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklaracja Duchowej Adopcji zobowiązuje do codziennej modlitwy za poczęte dziecko, którego życie może być zagrożone. Imię i historia dziecka nie jest znana tym, którzy podejmują adopcję. Modlitwa ta trwa przez 9 miesięcy. Duchową Adopcję podjęło ok. 150 osób, które podpisały deklarację i złożyły ślubowanie.

Eucharystii przewodniczył ks. prał. Edward Poniewierski, kanclerz kurii biskupiej, który także wygłosił kazanie.

– Zgodnie z wolą św. Jana Pawła II celem tego dnia jest budzenie wrażliwości sumienia w rodzinach, w Kościele, w społeczeństwie świeckim na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji. Głoszenie tej prawdy, że życie jest darem pochodzącym od Stwórcy. Głoszenie tej prawdy prowadzi do uznania świetości i nienaruszalności życia. Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka czujemy się wszyscy zachęceni, a szczególnie rodziny, by z radością przyjmować dar życia. Rodzina, domowy Kościół jest miejscem, gdzie każde ludzkie życie powinno zostać otoczone miłością i szacunkiem. Dzieci, młodzież, małżonkowie i dziadkowie mają w rodzinie swoje niepowtarzalne zadania i role do spełnienia. Pełni wdzięczności za dar życia, swojego i naszych bliskich, dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy troszczą się godność każdej osoby i głoszą Ewangelię życia – mówił kanclerz.

Małgorzata Górka z Duszpasterstwa Rodzin mówi, że celem marszu jest uświadamianie tego, że każde życie, od poczęcia do naturalnej śmierci, jest cudem.

Autor: Ks. dr Zbigniew Niemirski

Źródło: radom.gosc.pl

Zob. relacje foto. na: radom.gosc.pl i cozadzien.pl