Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

Hetman Bractwa

122

Sławomir Zenon Adamiec
Ur. w Radomiu 15.06.1962r.

Rodzina:
Żona Małgorzata, s. Paweł i córki: Anna i Magdalena

Doświadczenie zawodowe:

Od 1 .09.1983r. związany z edukacją i wychowaniem młodego pokolenia. Wieloletni dyrektor szkół i placówek oświatowych.

W rządzie J. Kaczyńskiego – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEN. W latach 2006 – 2007, członek Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Przewodniczący Zespołu w MEN ds. Przygotowania Systemu Opieki nad Oświatą Polską Zagranicą (2007). W 2007r. Przewodniczący rządowego Komitetu Funduszu Wymiany Młodzieży Polsko – Litewskiej.

adamiec sz

W okresie pełnienia stanowiska dyrektora DWM w MEN negocjator wielu umów międzynarodowych w zakresie oświaty i współpracy dwustronnej i wielostronnej oraz organizator spotkań międzynarodowych. Zaangażowany w tworzenie systemowej (prawnej) organizacji opieki nad polskim szkolnictwem poza granicami Polski.

Od 2006 urzędnik Państwowego Zasobu Kadrowego (do 2008).

W latach 2008 – 2009 Zastępca Dyrektora RODoN. Od 1 września 2009 do 19 grudnia 2010r. Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Radomiu. W latach 2011 – 2012 naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Radomskiego. Nauczyciel II LO im. M. Konopnickiej w Radomiu. Od 1 grudnia 2014r. do 30 kwietnia 2015r. Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UM w Radomiu.

Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST) w MEN (od 17.02/2016)

slawomir_adamiec_02

Wykształcenie i kompetencje:

mgr historii

2006 kurs „Urzędnik w środowisku międzynarodowym” w KSAP
2006 seminarium „Wdrażanie standardów etycznych w tworzeniu prawa w Polsce” w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
2007 kurs „Protokół dyplomatyczny” w Akademii Dyplomatycznej PISM – MSZ

adamiec het

Działalność społeczna:

Radny Rady Miejskiej w Radomiu 2010 – 2014. (Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, członek Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju i Promocji Miasta)
Współtwórca i założyciel Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich (Sekretarz Zarządu Głównego TNSP)
Członek Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Członek Społecznego Komitetu Poparcia J. Kaczyńskiego na Prezydenta RP
Członek Zespołu Oświatowego w Zespole Pracy Państwowej Prawa i Sprawiedliwości
Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Młodzieży II Synodu Diecezji Radomskiej (2008) oraz współpracownik Polskiej Rady Duszpasterstwa Europy Zachodniej (2009)
Współtwórca i Hetman Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu
Wicekról radomskiego Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana A.D.2014
Członek Zakonu Rycerskiego Bożogrobców (OESSH)

4345

ada salon

Odznaczony Orderem Diecezji Radomskiej Świętego Kazimierza (2012)

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Św. Sebastiana (2012)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001)

Współautor książki „Pomnik Czynu Legionów w Radomiu” (Radom 1988) oraz członek Komitetu odbudowy Pomnika.

Hobby:

Etyka, literatura, historia Polski i powszechna, muzyka poważna (Mozart, Chopin, Beethoven, Haydn, Vivaldi, etc.) oraz praca w ogrodzie i rekreacja z rodziną na wsi.

Życiowe motto:

Niech twoje życie nie będzie bezpłodne. — Bądź pożyteczny. — Zostaw pamięć po sobie. — Świeć światłem swojej wiary i miłości.
Życiem apostoła zacieraj lepkie i brudne ślady pozostawione przez nieprawych siewców nienawiści. — I na wszystkich ziemskich drogach rozniecaj ogień Chrystusowy, który nosisz w sercu.Św. Josemaria Escriva

Oficjalna strona: www.slawomiradamiec.pl

ada s.jpg kopadamiec warto