Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy ŻĄDAŁ – ŻYCZENIA Wielkanocne A.D. 2017

Czas Wielkanocny jest czasem radości – radości nie tylko właściwej temu okresowi roku liturgicznego; ona jest zawsze w sercu chrześcijanina, ponieważ Chrystus żyje: On nie jest postacią, która przeminęła, Osoba, która istniała jakiś czas i odeszła, pozostawiając wspomnienie i wspaniały przykład.

Nie: Chrystus żyje. Jezus to Emanuel: Bóg z nami. Jego zmartwychwstanie objawia nam, że Bóg swoich nie opuszcza. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta która kocha syna swego łona? A gdyby nawet ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie, obiecał Pan. I spełnił swoją obietnicę. Bo Bóg wciąż rozkoszuje się synami ludzkimi. Josemaria Escriva, Bruzda, 554

Po raz kolejny jesteśmy uczestnikami zbawczych tajemnic Wielkiej Nocy. Tajemnic, które dopełniły się przed wiekami na ziemi palestyńskiej i które dopełniają się dziś pośród nas. W tym czasie paschalnej RADOŚCI zwracamy nasze myśli ku bliskim naszemu sercu, by im powiedzieć: „wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał”.

W czas Wielkanocy życzymy wszystkim Brackim KURKOWYM – ICH Rodzinom i pRZYJACIOŁOM, Łaski POKOJU na chwile różnych trudów i doświadczeń, Łaski RADOŚCI, której źródłem jest sam BÓG, Łaski WIARY by pielgrzymować przez ziemię zgodnie z JEGO przykazaniami.

Niech CHRYSTUS Zmartwychwstały umacnia Was KAŻDEGO dnia, obdarzy długim życiem i dobrym zdrowiem

Rada Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu

  1. Sławomir Adamiec
  2. Marek Szary
  3. Radosław Stańczykowski
  4. Piotr Kacprzak
  5. Kazimierz Ciszek

Wielkanoc, A.D. 2017