Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

Radomianie pożegnali Kazimierza Ciszka

W Radomiu 21. września odbył się niezwykle wspaniały pogrzeb brata kurkowego, byłego Króla Radomskiego Bractwa Kurkowego im. Świętego Sebastiana, szlachetnego Kazimierza Ciszka, który zmarł na covid19, we czwartek, 17 września. Nieodżałowany, przeszły Radomski Król Kurkowy Kazimierz Ciszek, jeden z założycieli Bractwa Kurkowego świętego Sebastiana w Radomiu, zmarł mając zaledwie 67 lat.

Zob. Kazimierz Ciszek na stronie: bractwokurkowe.radom.pl

Jak poinformował Brat Sławomir Adamiec, Hetman Radomskiego Bractwa Kurkowego im. Świętego Sebastiana, świętej pamięci Brat Kazimierz Ciszek urodził się w 1953 roku. Owocem Jego Małżeństwa z małżonką Marią, jest troje dorosłych dzieci: Joanna, Łukasz i Małgorzata.

Dostojny Brat Kazimierz Ciszek był inicjatorem dorocznych pielgrzymek Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego Zjednoczenia Bractw Kurkowych do stóp Tronu Matki Bożej na Jasnej Górze, które odbywały się regularnie w każdą trzecią niedzielę września, od 2014 roku.

Planowana na ten rok Pielgrzymka się nie odbyła, ze względu na powodowany coronavirusem, pobyt Brata Kazimierza, przez miesiąc w warszawskim szpitalu, w którym odszedł był do Domu Ojca.

Zamiast na dorocznej Pielgrzymce na Jasną Górę, Siostry i Bracia Kurkowi spotkali się na pogrzebie nieodżałowanego brata Kazimierza Ciszek. Przesłanie Bractw Kurkowych było mu bliskie z powodu Jego ogromnego przywiązania do wartości patriotycznych, narodowych i konserwatywnych, opartych na religii,  Wierze Rzymsko – Katolickiej i tradycjach chrześcijańskich naszych przodków, które wyniósł z domu rodzinnego. Uroczystości pogrzebowe Brata Kazimierza Ciszka rozpoczęły się Mszą Święta w Bazylice Mniejszej św. Kazimierza, na Zamłyniu w Radomiu, w poniedziałek, 21 września. Uczestniczyli w niej przedstawiciele najwyższych Władz Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rzeczypospolite,j na czele z Hetmanem Wielkim Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, generałem bractwa kurkowego Adamem Marianem Gołembowskim z Poznania, Wielkim Kanclerzem Zjednoczenia generałem bractwa kurkowego Gniewomirem Rokosz – Kuczyńskim z Krakowa, Sekretarzem Generalnym Zjednoczenia, generałem bractwa kurkowego Arno Giese z Piły i Wielkopolskim Wojewodą Braci Kurkowych, generałem bractwa kurkowego Andrzejem Borowskim z Poznania.

W uroczystościach pogrzebowych wzięły liczny udział także Siostry i Bracia Kurkowi z Mazowsza, Lubelszczyzny, Wielkopolski, Podlasia i Małopolski, wraz z pocztami sztandarowymi. Niezwykle poruszające pożegnanie nieodżałowanego Brata Kazimierza wygłosił Jego najbliższy przyjaciel Hetman Radomskiego Bractwa Kurkowego im. św. Sebastiana, Brat Sławomir Adamiec – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na wniosek Prezesa Zjednoczenia – Hetmana Wielkiego, generała Adama M. Gołembowskiego, dostojnemu Zmarłemu został przyznany przywilej pośmiertnej inwestytury Brackiego Rycerskiego Orderu św. Jana Kantego, która zostanie udzielona Zmarłemu 17. października 2020 w Krakowie przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Kopca Ordynariusza Diecezji Gliwickiej w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny u Grobu św. Jana Kantego.

Źródło: ikrakow.info

Foto. T. Klocek radom.naszemiasto.pl

Zob. również relację z pogrzebu na: radom.naszemiasto.pl