Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

Nowe władze Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu, wybrało 10 lutego nowe władze stowarzyszenia.

10 lutego 2017r., Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Bractwa Kurkowego Sw. Sebastiana w Radomiu, podsumowało pięcioletni okres istnienia stowarzyszenia oraz wybrało swoje statutowe władze. Sławomir Adamiec, który stoi na czele Bractwa jako Hetman, podziękował wszystkim braciom kurkowy, za bardzo aktywny udział w pracach Bractwa w ciągu pięciu lat.

– To był bardzo dobry czas wspólnej pracy wspólnych wysiłków PRO PUBLICO BONO. Pomimo krótkiego czasu naszej działalności radomskie Bractwo, organizowało wiele wydarzeń kulturalnych i opraw historycznych o charakterze patriotycznym; promujących tożsamość kulturową i chrześcijańską naszej Ojczyzny. W marcu 2014 roku. Bractwo Św. Sebastiana otrzymało z rąk Prezydenta Radomia, nagrodę Św. Kazimierza za działalność kulturalną, patriotyczną i charytatywną. Należymy dziś do najbardziej rozpoznawalnych organizacji pozarządowych w Radomiu, dzięki organizacji wielu wydarzeń kulturalnych, koncertów muzycznych i rocznic wydarzeń historycznych oraz dzieł charytatywnych. W 2012r. Bractwo ofiarowało parafii św. Wacława, dużej wartości historycznej i materialnej, szkice rekonstrukcyjne prof. Wiktora Zina, w oparciu, o które została odbudowana w dzisiejszym kształcie najstarsza radomska świątynia. Byliśmy również organizatorami wielu wydarzeń poświęconych m.in. pamięci Jana Pawła II oraz dla uczczenia kolejnych rocznic odzyskania niepodległości. Czas jednak nie stoi w miejscu i potrzebne nam wszystkim, naszej Ojczyźnie i naszemu miastu, kolejne inicjatywy, służące PRO PUBLICO BONO – podkreślił w przemówieniu Hetman Bractwa Sławomir Adamiec.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Bractwa Kurkowego w Radomiu, nowe statutowe władze na pięcioletnią kadencję.

Rada Bractwa:
– Hetman Sławomir Adamiec
– Regimentarz Marek Szary
– Kanclerz Radosław Stańczykowski
– Podkanclerzy Piotr Kacprzak
– Podskarbi Kazimierz Ciszek

Rada Referendarska (Komisja Rewizyjna)
– Instygator Generalny Artur Belowski
– Tomasz Gogacz
– Stanisław Zubek

Trybunał Honorowy
– Przewodniczący Trybunału Marek Szary
– ks. dr Piotr Zamaria
– Mariusz Król
– Piotr Lutostański
– Marek Kowalik

Bractwo Św. Sebastiana w Radomiu powstało 20 stycznia 2012r. i przyjmuje wyłącznie mężczyzn z nieskazitelną reputacją i wysokim statusie zawodowym oraz społecznym; w wieku powyżej 33 lat i należy do bractw kontuszowych. Zewnętrznymi oznakami bractwa są: Order Św. Sebastiana i Srebrny Kur Radomskich Królów Kurkowych (krakowskiego artysty Bronisława Nowaka).

Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu, związało swoje początki z krakowską tradycją kurkową, kulturalną i patriotyczną. Na przełomie 2011 i 2012 r. w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, prezentowana była wystawa „Tradycje Krakowskiego Bractwa Kurkowego”, ze zbiorów „Celestynatu”, ukazująca pamiątki strzeleckie i spuścizny kulturowej, będące zarówno świadectwem świetności krakowskiego mieszczaństwa, jego pięknych i bogatych tradycji obronnych i patriotycznych oraz przynależności od wieku do głównego chrześcijańskiego nurtu kultury europejskiej.

To właśnie ta wystawa, była zachętą do instalacji w Radomiu bractwa kurkowego, które powstało 20 stycznia 2012 r. Proklamacja nastąpiła w kościele św. Wacława w Radomiu, który jest siedzibą Bractwa Św. Sebastiana i miejscem, w którym wmurowany jest w prezbiterium, oryginalny „AKT PROKLAMACJI BRACTWA ŚW. SEBASTIANA W RADOMIU A.D. 2012”.