Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

Medal za zasługi dla Bractw Kurkowych RP dla Sławomira Adamca

Medalem Zasługi dla Bractw Kurkowych RP, wyróżniony został Sławomir Adamiec, stojący na czele radomskiego Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana

18. września 2016r., w Częstochowie podczas pielgrzymki Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, do tronu Jasnogórskiej Hetmanki Narodu – Królowej Polski, Medalem Zasługi dla Bractw Kurkowych RP, wyróżniony został Sławomir Adamiec, stojący na czele radomskiego Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana. Odznaczenia dokonał Jan Klauza – Prezes Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

 Sławomir Adamiec, jest jednym z inicjatorów i współzałożycieli w 2012r. Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana. Radomska konfraternia Św. Sebastiana należy dziś do najbardziej rozpoznawalnych organizacji pozarządowych w Radomiu i Polsce, dzięki organizacji wielu wydarzeń kulturalnych, koncertów muzycznych i rocznic wydarzeń historycznych oraz dzieł charytatywnych i dorocznych pielgrzymek bractw kurkowych do Matki Bożej Jasnogórskiej. Od początku istnienia, Bractwo uczestniczy również w kwestach na rzecz ratowania zabytków Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, którego wiceprzewodniczącym jest Sławomir Adamiec. W marcu 2014 roku Bractwo Św. Sebastiana otrzymało z rąk Prezydenta Radomia, nagrodę Św. Kazimierza za działalność kulturalną, patriotyczną i charytatywną.

 Sławomir Adamiec od 1983r. związany jest z edukacją i wychowaniem młodego pokolenia, a obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN. Był m.in. radym Rady Miejskiej w Radomiu (2010-14) i Wiceprzewodniczący Komisji ds. Młodzieży II Synodu Diecezji Radomskiej (2008). Jest kawalerem Zakonu Rycerskiego Bożogrobców (OESSH).

Strona własna: www.slawomiradamiec.pl

 Zob. więcej na: Hetman Bractwa

adamiec het

DPP_0010 DPP_0011