Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

Stanisław Zubek X Radomskim Królem Kurkowym A.D.2021

X Radomskim Królem Kurkowym został Stanisław Zubek. Wyłoniono go w sobotę na strzelnicy PZŁ w Piastowie, spośród członków Bractwa Kurkowego św. Sebastiana w Radomiu. Wicekrólem został Jan Remiszewski, a Grand Prix strzelania królewskiego wywalczył  Sławomir Adamiec. Laur Gloria Patriae (Chwała Ojczyźnie) wywalczył Łukasz Ciszek.


Stanisław Zubek, jest radomianinem, byłym zastępcą dyr. Resursy, a obecnie zastępca dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Wybór królów kurkowych to średniowieczna i mieszczańska tradycja bractw kurkowych w Polsce i Europie. Lokacyjne prawo magdeburskie nakładało, na mieszkańców miast obowiązek ich obrony własnymi siłami podczas wojen i napadów zbrojnych. Każdy cech rzemieślniczy i kupiecki miał wyznaczone do obrony stałe miejsce: ulicę, odcinek murów miejskich, basztę, bramę miejską. Członkowie cechów – ludzie majętni, przez cały rok ćwiczyli się w strzelaniu, urządzając także doroczne zawody o tytuł króla kurkowego.

W Radomiu Kazimierz Wielki w 1364 roku zmienił przestarzałe wówczas prawo średzkie na korzystniejsze magdeburskie i nadał mieszkańcom miasta wiele przywilejów, ale i obowiązek obrony miasta. W tej sytuacji prawnej Radom, musiał również posiadać zorganizowany system obrony, z który odpowiedzialni byli przedstawiciele cechów, być może skupionych w konfraternię bracką.

– Tegoroczne Strzelanie Królewskie, Bractwo zorganizowało dla uczczenia beatyfikacji Stefana Kard. Wyszyńskiego, pod hasłem: SOLI DEO (Jedynemu Bogu) – mówił w czasie sobotniego strzelania hetman radomskiej konfraterni, Sławomir Adamiec. – Kardynał Stefan Wyszyński był prymasem w czasach najtrudniejszych dla Polski i polskiego Kościoła. Był oparciem dla wierzących i wszystkich tych, którzy marzyli o wolnej Polsce. Ten przywódca Kościoła, polityk i mąż stanu przeszedł do historii jako jedna z najwybitniejszych postaci XX wieku w Europie i pozostaje autorytetem dla współczesnych pokoleń. W maju 1981 roku Polska żegnała prymasa Stefana Wyszyńskiego – niekoronowanego króla Polski – jak mówili o zmarłym rodacy. Defensor Patriae – Obrońcę Ojczyzny – jak nazwali go w tamtych dniach publicyści, Prymasem Tysiąclecia – jak powiedział Jan Paweł II – dodaje Adamiec.

Współcześnie Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu, nawiązuje do idei wierności naszym Ojcom, którzy stali na straży chrześcijańskiej kultury Zachodu i Polski, staje na straży wierności nauczania Sługi Bożego St. Kard. Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II.

– Radomskie Bractwo św. Sebastiana, stara się w swojej działalności kierować starym zawołaniem brackim: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Dlatego wartości patriotyczne i chrześcijańskie, są dla nas kardynalnym nakazem – mówi Sławomir Adamiec.

Wyniki Strzelania Królewskiego A.D. 2021 w Radomiu:

1. Strzelanie Królewskie o tytuł X Radomskiego Króla Kurkowego A.D. 2021 – Stanisław Zubek
2. Strzelanie Królewskie o tytuł X Radomskiego Wicekróla Kurkowego A.D. 2021 – Jan Remiszewski
3. Strzelanie Grand Prix A.D. 2021 – Sławomir Adamiec
4. Strzelanie SOLI DEO A.D. 2021 – Łukasz Ciszek
5. Strzelanie POLONIA Semper fidelis (Gloria Patriae) A.D. 2021 – Łukasz Ciszek


Zob. więcej na: Stanisław Zubek X Radomskim Królem Kurkowym A.D.2021