Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

Polonia Semper Fidelis! VIII radomski król kurkowy A.D. 2019

W sobotę, 1 czerwca na strzelnicy PZŁ w Piastowie, Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu wyłoniło VIII Radomskiego Króla Kurkowego, którym został Radosław Stańczykowski, wicekrólem Piotr Lutostański, a Grand Prix strzelania królewskiego wywalczył Waldemar Barczyk ze Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego TS.

Wybór królów kurkowych to średniowieczna, mieszczańska tradycja bractw kurkowych w Polsce i Europie. Lokacyjne prawo magdeburskie nakładało, na mieszkańców miast obowiązek ich obrony własnymi siłami podczas wojen i napadów zbrojnych. Każdy cech rzemieślniczy i kupiecki miał wyznaczone do obrony stałe miejsce: ulicę, odcinek murów miejskich, basztę, bramę miejską. Członkowie cechów – ludzie majętni, przez cały rok ćwiczyli się w strzelaniu, urządzając także doroczne zawody o tytuł króla kurkowego. Tradycje bractw kurkowych nakazują, aby i dziś wyłaniać królów kurkowych dla miast, w których działają konfraternie brackie.

– Radomskie Bractwo św. Sebastiana od początku swojego istnienia (2012r.), w swojej działalności kieruje się wartościami patriotycznymi i chrześcijańskimi, które są dla nas kardynalnym nakazem. Dlatego też każdego roku nadajemy hasło naszemu strzelaniu królewskiemu, które podkreśla naszą miłość do Ojczyzny i przywiązanie do wiary naszych ojców. W tym roku jest to zawołanie „Polonia Semper Fidelis” (Polska Zawsze Wierna) – mówi Sławomir Adamiec, hetman radomskiej konfraterni.

– W roku 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, kiedy toczy się pogłębiona dyskusja nad naszą tożsamością i wartościami, kształtującymi współcześnie nasz naród, wierni naszym Ojcom, którzy stali na straży chrześcijańskiej kultury Zachodu, pamiętamy, że Polska ukształtowana przez tradycję rzymską, a za jej pośrednictwem grecką, przez chrześcijaństwo, przez kulturę włoską, duchowo wierna cywilizacji Zachodu, stała się jej strażnikiem. Wpływy Polski sięgnęły krańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białorusi i Ukrainy. W tym kontekście powiedzenie, „Polonia Semper Fidelis”, wiąże się z ideą przedmurza chrześcijaństwa. Polska, prawowierna córka Kościoła, była określana mianem niezłomnego muru całej Europy. Wiele jest przykładów dzieł powstałych w XVI i XVII w., których autorzy nazywają Sarmatów jedynymi i najlepszymi obrońcami kultury zachodniej – dodaje Adamiec.
Zwycięzcami strzelań w tegorocznym VIII Strzelaniu Królewskim Bractwa Kurkowego św. Sebastiana w Radomiu zostali:
– Strzelanie Królewskie o tytuł VIII Radomskiego Króla Kurkowego A.D. 2019, Radosław Stańczykowski,
– Strzelanie o karabelę Hetmana Stanisława Żółkiewskiego A.D. 2019, Bogdan Łęcki,
– Strzelanie Grand Prix A.D. 2019, Waldemar Barczyk ze Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego TS,
– Strzelanie o Lilie św. Kazimierza A.D. 2019, Karol Waszkiewicz ,
– Strzelanie o laur „Polonia Semper Fidelis” A.D. 2019, Kazimierz Ciszek.
W tym roku, w radomskich strzelaninach uczestniczyli przedstawiciele bractw: świętokrzyskiego i warszawskiego.
Autor: red.

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link