Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

VIII Radomski Król Kurkowy – Strzelanie Królewskie 01.06.2019

Strzelanie Królewskie A.D. 2019 Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu, o tytuł VIII Radomskiego Króla Kurkowego, pod hasłem: POLONIA Semper fidelis

Polska, ukształtowana przez tradycję rzymską, a za jej pośrednictwem grecką, przez chrześcijaństwo, przez kulturę włoską, duchowo wierna cywilizacji Zachodu, stała się jej strażnikiem na Wschodzie. Jej wpływy sięgnęły krańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białorusi i Ukrainy. W tym kontekście powiedzenie to wiąże się z ideą przedmurza chrześcijaństwa. Polska, prawowierna córka Kościoła, była określana mianem niezłomnego muru całej Europy. Wiele jest przykładów dzieł powstałych w XVI i XVII w., których autorzy nazywają Sarmatów jedynymi i najlepszymi obrońcami kultury zachodniej.

Współcześnie Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu, nawiązuje do idei wierności naszym Ojcom, którzy stali na straży chrześcijańskiej kultury Zachodu.

Program:

  1. Strzelanie Królewskie o tytuł VIII Radomskiego Króla Kurkowego A.D. 2019
  2. Strzelanie o karabelę Hetmana Stanisława Żółkiewskiego A.D. 2019 (wymagana dodatkowa opłata za udział w tym strzelaniu dla członków Bractwa oraz osób spoza radomskiego Bractwa 100 pln)
  3. Strzelanie Grand Prix A.D. 2019
  4. Strzelanie o Lilie św. KazimierzaA.D. 2019
  5. Strzelanie o laur POLONIA Semper fidelis A.D. 2019 (wymagana dodatkowa opłata za udział w tym strzelaniu dla wszystkich strzelających – 50 pln, z którego dochód przeznaczany będzie na bracką pomoc OC Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP)

Termin: 01.06.2019, godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: Strzelnica PZŁ w Piastowie k. Radomia

Kontakt w sprawach organizacyjnych i udziału w VIII Strzelaniu Królewskim: Kazimierz Ciszek tel. 602 650 374 lub kciszek@wp.pl

Dołącz do wydarzenia na FB: Strzelanie Królewskie 01.06.2019