Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

VII Radomski Marsz dla Życia i Rodziny – 20 maja 2018r.

Marsze dla Życia i Rodziny w Polsce organizowane są w celu wyrażenia publicznego świadectwa o podstawowej wartości życia ludzkiego, od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci.

W organizację i przebieg radomskiego Marszu dla Życia i Rodziny zaangażowały się liczne środowiska duszpasterskie diecezji radomskiej: Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, Bractwo Kurkowe św. Sebastiana, Duszpasterstwo Akademickie, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej, Ruch Światło – Życie, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, Rycerze Kolumba, Ruch Rodzin Nazaretańskich i neokatechumeni.

Rok 2018 jest rokiem niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 40. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II, referendum konstytucyjnego oraz wyborów samorządowych.

W związku z tym w przestrzeni publicznej toczy się debata nad tożsamością narodową i wartościami, których zachowanie pozwoliło odzyskać Polsce niepodległość. Refleksja ta powinna służyć do wyciągnięcia wniosków i jasnego określenia fundamentów, na których będziemy jako Polacy budować przyszłość Ojczyzny.

Dziedzictwo wiary, tradycji i kultury było przekazywane i rozwijane w czasach zaborów przez kolejne pokolenia naszych przodków, pomimo braku państwowości i narodowej podmiotowości. Przetrwanie narodu, a następnie odzyskanie niepodległości było możliwe przede wszystkim dzięki przechowaniu polskości w domach, w polskich rodzinach.

Największym autorytetem, który już po czasach hitlerowskiego a następnie sowieckiego uciemiężenia przypominał nam skąd pochodzimy i kim jesteśmy był św. Jan Paweł II. To on uczył nas korzystać z wolności i apelował o budowanie przyszłości na solidnych fundamentach tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa. W sposób szczególny przypominał o podstawowej wartości każdego ludzkiego życia oraz silnej, kochającej się rodziny.

Marsze mają przede wszystkim pozytywny, radosny i afirmatywny wymiar. Ze względu na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-polityczną, jak również dla uwypuklenia najważniejszych aspektów obrony życia i rodziny, każdego roku organizowane są pod innym hasłem. Zawsze też wyrażają oczekiwanie takich zmian społeczno-prawnych, które zapewnią pełną ochronę życia ludzkiego i praw rodziny w naszym kraju.

Tegoroczny radomski marsz był obchodzony pod hasłem „W dużej rodzinie miłość nie zginie”. W ten sposób organizatorzy podkreśli wartość rodzin wielodzietnych, które przyjmując i wychowując więcej dzieci pragną służyć całemu społeczeństwu.

Radomski Marsz dla Życia i Rodziny poprzedziła Msza św., której w kościele św. Jana przewodniczył bp Henryk Tomasik. Potem ulicami centralnego deptaku przeszło kilka tysięcy osób. Uczestnicy wypełnili ulicę Żeromskiego od klasztoru oo. bernardynów do pl. Konstytucji i pl. Corazziego.

Zob. foto z Marszu na FB