Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

IX Radomski Król Kurkowy A.D. 2020 – Strzelanie Królewskie

Strzelanie Królewskie A.D. 2020 Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu, o tytuł IX Radomskiego Króla Kurkowego A.D. 2020, pod hasłem: SOLI DEO (Jedynemu Bogu) – dla uczczenia beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego

Polska ukształtowana przez tradycję rzymską, a za jej pośrednictwem grecką, przez chrześcijaństwo i kulturę włoską, duchowo wierna cywilizacji Zachodu, stała się jej strażnikiem na Wschodzie. Jej wpływy sięgnęły krańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białorusi i Ukrainy. W tym kontekście powiedzenie to wiąże się z ideą przedmurza chrześcijaństwa. Polska, prawowierna córka Kościoła, była określana mianem niezłomnego muru całej Europy. Wiele jest przykładów dzieł powstałych w XVI i XVII w., których autorzy nazywają Sarmatów jedynymi i najwspanialszymi obrońcami kultury zachodniej.

Kardynał Stefan Wyszyński był prymasem w czasach najtrudniejszych dla Polski i polskiego Kościoła. Był oparciem dla wierzących i wszystkich tych, którzy marzyli o wolnej Polsce. Ten przywódca Kościoła, polityk i mąż stanu przeszedł do historii jako jedna z najwybitniejszych postaci XX wieku w Europie i pozostaje autorytetem dla współczesnych pokoleń.

W maju 1981 roku Polska żegnała prymasa Stefana Wyszyńskiego – niekoronowanego króla Polski – jak mówili o zmarłym rodacy. Defensor Patriae – obrońcę Ojczyzny – jak nazwali go w tamtych dniach publicyści. Prymasa Tysiąclecia – jak powiedział Jan Paweł II.

Współcześnie Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu, nawiązuje do idei wierności naszym Ojcom, którzy stali na straży chrześcijańskiej kultury Zachodu i Polski, staje na straży wierności nauczania Sługi Bożego St. Kard. Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II.

Program Strzelania Królewskiego A.D. 2020 w Radomiu:

1. Strzelanie Królewskie o tytuł IX Radomskiego Króla Kurkowego A.D. 2020

2. Strzelanie o karabelę Stanisława Hetmana Żółkiewskiego A.D. 2020 (wymagana dodatkowa opłata za udział w tym strzelaniu dla członków Bractwa oraz osób spoza radomskiego Bractwa 100 pln)

3. Strzelanie Grand Prix A.D. 2020

4. Strzelanie o Lilie św. Kazimierza A.D. 2020

5. Strzelanie SOLI DEO A.D. 2020

6. Strzelanie POLONIA Semper fidelis A.D. 2020

Strzelanie o laur POLONIA Semper fidelis A.D. 2020 (wymagana dodatkowa opłata za udział w tym strzelaniu dla wszystkich strzelających – 50 pln, z którego dochód przeznaczany będzie na bracką pomoc OC Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP)

Termin: 6 czerwca 2020, godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: Strzelnica PZŁ w Piastowie k. Radomia

Kontakt w sprawach organizacyjnych i udziału w IX Strzelaniu Królewskim: Kazimierz Ciszek kciszek@wp.pl

Dołącz do wydarzenia na FB: Strzelanie Królewskie 6 czerwca 2020