Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana uczciło Św. Kazimierza

Pamięć historyczna jest dla nas jednym z fundamentów odzyskiwania tożsamości narodowej – mówił abp Wacław Depo, który 3 marca przewodniczył Mszy świętej w Bazylice świętego Kazimierza w Radomiu. Tego dnia odbyła się doroczna uroczystość odpustowa ku czci tego świętego, będącego patronem miasta Radomia i diecezji radomskiej. W koncelebrze uczestniczyli biskupi: Henryk Tomasik i Piotr Turzyński.

– Na co dzień doświadczamy, że współczesne rozumienie mądrości, związane jest raczej z pojęciem wiedzy i sprawnością intelektu, a oddzielenie jej od serca i wymiaru religijnego sprawia, że wielu współczesnych tzw. wykształconych, nie tyle wykazuje się mądrością, ale znajomością wąskiej dziedziny wiedzy, która ma służyć przede wszystkim zdobyciu, czy obaleniu władzy, by samemu panować. A to jest odejście od prawdziwej mądrości, która jest służbą, a nie panowaniem. Dlatego powraca do nas święty Kazimierz, który był i jest przykładem łączenia mądrości Bożej, jako daru z ludzką roztropnością i sprawiedliwością – mówił metropolita częstochowski.

Dalej abp Depo zauważył, że doświadczamy tego, że narasta w świecie, ale również i w Polsce, „jakiś niezrozumiały, żeby nie powiedzieć, bezrozumny opór wobec Boga i Jego praw, idący aż do negacji”. – Nikt i nic, nie zmieni tego faktu, jakim jest dar Syna Syna Bożego, ukrzyżowanego na Golgocie i zmartwychwstałego. I nikt nie zmieni tego faktu, jakim jest Jego Kościół i sakramenty święte. I jeśli dzisiaj powraca pamięć Kościoła związana z imieniem św. Kazimierza, jest to jeszcze jeden dowód, że Kościół jest matką, a pamięć historyczna jest dla nas jednym z fundamentów odzyskiwania tożsamości narodowej. Przypominamy to dzisiaj, kiedy jest spór nie tylko o pamięć, ale o prawdę budowaną na Bogu i wierności człowiekowi, aż do końca – mówił ksiądz arcybiskup.

Na koniec powiedział, że to „Chrystus jest naszą mocą, drogą i mądrością, a święty Kazimierz świadkiem Jego obecności, pomimo przemijania”. Zachęcał, by się „nie lękać świata, a nawet samych siebie” – Bóg dał swojego Syna, aby każdy kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Święci wołają do Boga, również o naszą wierność.

Św. Kazimierz był synem króla Polski Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w 1458 roku w Krakowie. Był gorliwym czcicielem Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny. Zmarł 4 marca 1484 roku w Grodnie. Pochowany został w Wilnie. W latach 1481-83 przebywał na radomskim zamku jako namiestnik królewski w Koronie. Doradcą królewicza był nauczyciel-humanista Kallimach. Od 1983 roku św. Kazimierz jest patronem miasta Radomia, natomiast diecezji radomskiej od 1992 roku. W 2002 roku w Radomiu odbyły się uroczystości jubileuszowe 400. rocznicy kanonizacji św. Kazimierza. Od 1994 roku uroczystości patrona miasta i diecezji obchodzone są w patronalnym kościele św. Kazimierza w Radomiu, który w 2003 roku został wyróżniony przez Jana Pawła II tytułem bazyliki mniejszej.

Autor: Radosław Mizera
Źródło: https://radioplus.com.pl