Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu

EXORIARE ALIQUIS NOSTRIS EX OSSIBUS ULTOR – OBY Z KOŚCI NASZYCH POWSTAŁ MŚCICIEL STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI był syntezą i krystalizacją wszystkiego, co było wzniosłe, świetne, dobre w naturze polskiej. Wojownik, dziejopis, orator, uczony, gospodarz na wszystkich polach swej działalności znakomity. W…

μολὼν λαβέ – molon labe! (gr.)

μολὼν λαβέ – molon labe! (gr.)

OBOWIĄZEK STANU MĘŻA I OJCA –  SZLACHETNA SZUKA OBRONY PRZYJDŹ I WEŹ (μολὼν λαβέ – molon labe) –  odpowiedź Leonidasa, gdy Kserkses I nakazał mu złożyć broń przed bitwą pod Termopilami PRAWO DO ŻYCIA jest podstawową wartością, z której wypływają inne.…

WANDEA 1793 – DLA BOGA I KRÓLA!

WANDEA 1793 – DLA BOGA I KRÓLA!

12 marca 1793r. doszło do zamieszek w Saint-Florent, co stanowiło początek powstania wandejskiego. Wandea była regionem Francji zamieszkiwanym głównie przez ludność o tradycyjnych poglądach. W 1789 r. Zgromadzenie Narodowe skonfiskowało dobra kościelne, które na tym terytorium służył głównie utrzymaniu szkół…

HISTORIA ROJA

HISTORIA ROJA

Jak ciekawie będzie zobaczyć wreszcie najstarszego już „półkownika” wśród fabularnych filmów powstałych w III RP, znakomitą „Historię Roja” w reżyserii Jerzego Zalewskiego, porywającą opowieść o polskich rycerzach niepodległości, zwanych żołnierzami wyklętymi, tak długo zakazaną, niedostępną w dystrybucji kinowej ze względu…